Medarbetare

Zoltan Fekete

VD/Verksamhetschef/Neurolog

Studerat vid Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet

Läkarexamen 2001

Legitimerad läkare 2003

Specialistexamen i nervsystemets sjukdomar 2009

Överläkare i neurologi sedan 2011

Processledare stroke/TIA sedan 2011-mars 2017 Södra Älvsborgs Sjukhus

Sektionschef neurologen Södra Älvsborgs Sjukhus 2015-mars 2017

Natalia Mossberg

Neurolog/Med Dr

Studerat vid Pavlovs Akademiska Universitetssjukhus, St. Petersburg

Legitimerad läkare 2002

Specialistexamen i nervsystemets sjukdomar 2005

Tjänstgöring både på neurologen SU och NÄL

Överläkare i neurologi sedan 2005

Medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska Akademin Göteborg 2010

Arbetat som överläkare och medicinskt ledningsansvarig inom
Neurosektionen  på Angereds Närsjukhus sedan 2009

Kliment Gatzinsky

Neurokirurg/Med Dr

Studerat vid Göteborgs Universitet

Läkarexamen 1984

Medicine doktorsexamen 1991

Legitimerad läkare 1993

Specialistexamen i neurokirurgi 1999

Överläkare i neurokirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2004

Veksamhetsöverläkare neurokirurgiska mottagningen och teamansvarig för neurokirurgisk smärtbehandling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Robert Olsson

Neurokirurg

Läkarexamen Göteborgs Universitet 1990

Legitimerad Läkare 1992

Specialistkompetent i Neurokirurgi 1996

Överläkare i Neurokirurgi sedan 2000

Ansvarig för Kraniofacial Kirurgi vid Neurokirurgiska kliniken sedan 1993

Ordförande för ESCFS, European  Society of Craniofacial Surgey, 2010-2012

Sakkunnig/ Kontaktperson för Socialstyrelsen gällande ovanliga diagnoser 

Medgrundare av Annedalskliniken, Göteborg

Gunilla Ahlsén

Klinisk neurofysiolog/Docent

Läkarexamen Göteborgs universitet 1987

Läkarlegitimation 1989

Specialistexamen i Klinisk Neurofysiologi 1996

Medicine doktorsexamen i neurofysiologi vid Fysiologiska institutionen, Göteborgs universitet 1983

Docentur i neurofysiologi, Göteborgs universitet 1984

Under åren 1996-2018 verksam som överläkare med medicinskt ansvarig för avdelningen för Klinisk Neurofysiologi vid Universitetssjukhuset Örebro

Karin Båtelson

Klinisk neurofysiolog

Läkarexamen Göteborgs Universitet 1988

Legitimerad Läkare 1992

Specialist i Klinisk neurofysiologi 1998

Överläkare i Klinisk neurofysiologi sedan 2007

Ansvarig för Intraoperativ monitorering Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005-2015

Tidigare ledamot i Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi samt i dess Utbildningsutskottet

President of Clinical Neurophysiology section UEMS (Specialitetsföreningarna i Europa) 2011-

Susanna Åkerlund

Biomedicinsk analytiker

Biomedicinsk analytiker examen inom klinisk fysiologi och neurofysiologi, Malmö/Lund 1981

Legitimerad biomed analytiker 2006

Verksam som biomedicinsk analytiker på avd för klinisk neurofysiologi, Universitetssjukhuset Örebro 1981-2018

Bitr avd chef 2001-2016

Avd chef 2016-2018

Sofia Widman

Sjuksköterska

Legitimerad Sjuksköterska. Examen 1998, Högskolan i Borås

Sjuksköterska på Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1998-2000

Sjuksköterska Transplantation Hjärta/Lunga , Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2000-2007

Sektionsledare/Sjuksköterska Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007-2017

Annika Strand

Sjuksköterska

Legitimerad Sjuksköterska. Examen 2003, Göteborgs Universitet

Specialistsjuksköterska inriktning medicin, Examen 2017, Göteborgs Universitet

Sjuksköterska Transplantationsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2003-2018

Furat Salman

Fysioterapeut

Fysioterapeutexamen vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet 2009

Neuro- och rehabiliteringskliniken Södra Älvsborgs sjukhus 2009-2017. Arbetat framförallt med neurologi och stroke

Teamledare för akutrehabiliteringsgruppen på Fysioterapin Rehab Södra Älvsborgs sjukhus 2015-2017

Annika Karlsson

Medicinsk sekreterare