Susanna Åkerlund

Susanna Åkerlund

Biomedicinsk Analytiker

Biomedicinsk analytiker examen inom klinisk fysiologi och neurofysiologi, Malmö/Lund 1981

Verksam som biomed analytiker på Avdelningen för Klinisk Neurofysiologi, Universitetssjukhuset Örebro 1981-2018, varav de senaste 20 åren som biträdande avdelningschef, respektive avdelningschef med ansvar för bland annat daglig verksamhet och samtidigt utförande av såväl planerade som akuta undersökningar