GHP Neuro Center Göteborg växer och flyttar till Carlanderska Sjukhuset
Publicerad: 2017-10-05

GHP Neuro Center Göteborg växer och flyttar till Carlanderska Sjukhuset

GHP Neuro Center Göteborg går in i en ny fas. I syfte att fördjupa vårt ständigt pågående arbete med att erbjuda en patientfokuserad och högkvalitativ vård med så korta ledtider som möjligt, kommer verksamheten från och med 1 januari 2018 flytta till nya lokaler på Carlanderska sjukhuset.

Vi har från start sett ett stort behov av kliniken och de nya lokalerna kommer nu ge oss möjlighet att samla hela vårdkedjan under samma tak. Detta gynnar ett nära samarbete mellan de olika yrkeskategorierna, vilket är till gagn för våra patienter.

Verksamheten består av ett team med en neurologspecialist, sjuksköterska och en fysioterapeut med inriktning på nervsystemets sjukdomar. Verksamheten kompletteras av läkare med specialistkompetens och lång erfarenhet av neurofysiologiska undersökningar (ENG; EMG; EEG) samt en bred neurokirurgisk kompetens.