Demenssjukdomar

Vid demenssjukdomar såsom Alzheimers sjukdom drabbas du av glömska och svårigheter att planera vanliga saker i vardagen.

Sjukdomen utvecklas med tiden och tillslut blir det svårt att utföra vardagliga sysslor och till och med hitta hem.

Vid Alzheimers sjukdom så dör nervcellerna i hjärnan onormalt snabbt i ett eller flera av hjärnans områden. Det finns inget som kan bota sjukdomen men det finns medicin som kan lindra besvären