Fysioterapi

Fysioterapi är ofta en central del i behandlingen vid olika sjukdomstillstånd i nervsystemet.

Vi erbjuder konsultation hos fysioterapeut som utifrån diagnos, symtom och individuella behov kan utforma anpassad träning och behandling oavsett tillståndets svårighetsgrad.