Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en ärftlig neuropsykiatrisk sjukdom som orsakar demens och ofrivilliga rörelser.

Sjukdomen bryter ner vissa nervceller i hjärnan.

Det går inte att bota Huntingtons sjukdom men det finns behandling som lindrar symtomen och kompensera för funktionsnedsättningarna.