Migrän

Migrän är en pulserande och smärtsam huvudvärkssjukdom.

Varför vissa drabbas av migrän är fortfarande oklart men sjukdomen är till stor del ärftlig.

Vidspridda teorier om orsakerna bakom migrän är att det primärt beror på ett fel i nervsystemet som leder till överkänslighet för nervsignaler alternativt ökad nervsignalering.

Utöver nervsignaleringen ser man även kärlinblandning, vilket troligen är en sekundär följd av nervaktiveringen.