Multipel Skleros (MS)

MS är en sjukdom som kan ge flera olika besvär beroende på vilka nervtrådar som är skadade.

Vanliga symptom är pirrningar, domningar, svårigheter med gång och balans samt synbesvär.

MS är en sjukdom som attackerar det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). I och med detta kan det uppstå en inflammation i nervtrådarna och olika nervimpulser störs beroende på var inflammationerna sätter sig. Inflammationen kan gå över och sedan komma tillbaka. Därför kan sjukdomen gå i skov.