Polyneuropati

Polyneuropati är en sjukdom i flera olika nerver. Vanliga symptom är försämrad känsel i fötterna och svårigheter att gå. Sjukdomen brukar utvecklas långsamt men det kan också gå snabbt. När sjukdomen utvecklas blir symptomen tydligare och även andra kroppsdelar börjar påverkas.

Det finns flera former av polyneuropati. Guillain-Barrés syndrom är en form av polyneuropati. Denna form är ovanlig och orsakas av att immunförsvaret attackerar nerverna vid en infektion.

Det finns olika orsaker till varför någon drabbas av polyneuropati. Diabetes är exempelvis en vanlig orsak till polyneuropati. Den kallas då diabetesneuropati.

Vid en behandling så behandlas orsaken till sjukdomen. Vanligt vid polyneuropati är exempelvis alkoholberoende och då kan man få behandling för det.