Vad är Neurologi?

Sjukdomar som drabbar nervsystemet, även kallat neurologiska sjukdomar, härrör från det perifera eller centrala nervsystemet. Dessa sjukdomar kan behandlas med mediciner, fysikaliskt och/eller kirurgiskt.

shutterstock 317554598

Vi på GHP Neuro Center är specialiserade på olika typer av sjukdomar som drabbar nervsystemet där vi erbjuder snabba ledtider och utredningar, högpresterande vård och ett personligt bemötande för att på så sätt kunna hålla en hög standard i vårt omhändertagande av patienter med neurologiska sjukdomar.

GHP Neuro Center Göteborg undersöker och behandlar patienter med följande symptom: rörelserubbningar, motoriska bortfall, känselstörningar/domningar, huvudvärk (migrän och horton), balansstörningar, nervutlöst smärta, talstörningar, synpåverkan, kramp/epileptiska anfall samt dystoni (felställning i ansikte och nacke). Utöver ovanstående diagnoser och symptom utförs radiologisk bedömning ur neurologisk och neurokirurgisk synpunkt avseende andra sjukdomstillstånd som kan drabba nervsystem