Neurologi

Neurologi är den medicinska specialitet där man utreder, behandlar och omhändertar patienter med sjukdomar i nervsystemet samt i vissa fall i muskulaturen.

Vi erbjuder konsultation där neurologen väger samman sjukhistoria och kliniska fynd tillsammans med kompletterande undersökningar, så som magnetkamera, neurofysiologi och blod- och/eller ryggvätskeprov. Detta utgör grunden för individuellt anpassad behandling och vidare handläggning.